Skip to main content

056-7760200 | kecsec@eckilkenny.ie

Search Courses

Login / Register

Tráth na gCeist Craoladh Gréasáin sa Rang

Tráth na gCeist Craoladh Gréasáin sa Rang

This online course is a collaboration between ESCI Region 3 Education Support Centres, Kilkenny Education Centre, Waterford Education Support Centre and Wexford Education Support Centre.

Taitneoidh an tráth na gceist spraíúil seo le daltaí Rang 2 go Rang 6 ar mian leo a gcuid eolais ginearálta a thaispeáint agus a gcuid Gaeilge a chleachtadh ag an am céanna. Beidh na daltaí ina seomra ranga féin agus iad ag freagairt seasca ceist ina n-aonar nó i mbeirteanna. Níl brú nó duaiseanna ar bith ach amháin na daltaí i gcoinne an cheisteora ar an scáileán!

This fun quiz will appeal to pupils in 2nd Class to 6th Class who wish to show off their general knowledge and to practise their Irish at the same time. Pupils will be in the comfort of their own classroom as they answer sixty questions individually or in pairs. No pressure or prizes except pupils against the quiz-master on the screen!

Cuirfear ar chumas na ndaltaí;

  • Éist go cúramach i nGaeilge le ceisteanna a chraoltar ar an ngréasán,
  • Freagraí a phlé lena gcairde sa seomra ranga, agus
  • A dtuiscint agus a n-eolas a léiriú.

Pupils will be enabled to;

  • Listen carefully in Irish to questions being web-casted,
  • Discuss answers with their peers in the classroom, and
  • Demonstrate their understanding and knowledge.

Course Properties

Course date 27-09-2023 9:30 am
Course End Date 27-09-2023 10:30 am
Cut off date 27-09-2023 9:30 am
Capacity 1000
Individual Price Free
Number Hours 1
Location Online (via Zoom)

Please LOGIN or REGISTER for this course