Search Courses

Login / Register

      Forgot Login?   Sign up  

Gaeilge Gníomhach

Gaeilge Gníomhach

An múinteoir Gaeilge tú? Dúshlán mór, nó suim caillte agat? Ar mhaith leat nascadh le daltaí an lae inniu i slíte éagsúla, nó fiú smaointí nua uait? Seo é an chúrsa duit! Tosóimid leis an gcuraclam, ansin meascadh na hábhair. Ansin conas ceol, damhsa, spórt, podchraolta, aipeanna agus físeáin a shuiteáil i do ranganna Gaeilge. Gnóthaí, foghlaim, labhairt, éisteacht agus giota beag le scríobh! Bainfidh do ranganna sa todchaí sult as! Cá bhfios ach go mbainfeá sonas tú féin as!

Are you an Irish teacher? Big challenge, or lost your mojo? Want to reach today's students in different ways or just get some new ideas? This is your course! We’ll start with the curriculum, then on to subject mashups. Then how to instil music, dance, sport, podcasts, apps and videos into your Irish classes. Activities, learning, talking, listening and even a little writing! Your classes in the future certainly will enjoy it! Who knows, you might even enjoy it yourself!

Shane Egan

Is múinteoir Gaeilge é Shane Egan (B.A. Mod, H-Dip Ed, MA Gaeilge, H-Dip TV) le breis is cúig bliana fichead caite sa seomra ranga aige. Creideann sé gur féidir rud a dhéanamh más féidir é a shamhlú agus nach bhfuil aon cheist seafóideach. Ag meascú ábhar, cumadh drámaí nó ag déanamh scannán is podchraoltaí, tá fáilte rompu ar fad ina rang má chabhraíonn siad le múineadh na Gaeilge. Mar athair tí, DJ i nGaeilge agus dúil mhór aige obair mar scannánóir is podchraoltóir, úsáideann sé Macs, iPads, taibléidí Android agus PCs, mar sin cuirigí ceist air! Bí ciallmhar is fáigh amach conas giota spraoi a chur sna ceachtanna Gaeilge!

Shane Egan (B.A. Mod, H-Dip Ed, MA Gaeilge, H-Dip TV) is an Irish teacher with over 25 years of experience in the classroom. He believes that if you can imagine something, then you can do it and that there’s no such thing as a stupid question. Whether its mixing subjects, scripting dramas or making movies and podcasts, if it helps with the teaching of Irish, then its welcome in his class. A house parent, DJ in Irish language and keen amateur filmmaker and podcaster, he uses Macs, iPads, Android tablets and PCs so ask away. Use your summer wisely and find out how to inject a little fun into your Gaeilge lessons!

Course Properties

Course date 04-07-2022 9:30 am
Course End Date 08-07-2022 2:00 pm
Registration Start Date 25-04-2022 3:30 pm
Capacity 25
Cut off date 01-07-2022 12:00 pm
Individual Price €50.00
Speaker Shane Egan
Number Hours 20
Location Loreto Secondary School, Kilkenny (R95 W2NV)
Please LOGIN or REGISTER for this course

Eircode - R95 RH97

Newsletter

We will send you information about relevant CPD courses only. Your info is not shared with third parties.

056-7760200 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept of Education
ESCI
PDST
JCT
NIPT
HSA
NCSE