Search Courses

Login / Register

      Forgot Login?   Sign up  

Is Múinteoir Mé Webinar #2 - Ag Labhairt Faoi Léitheoireacht

Is Múinteoir Mé Webinar #2 - Ag Labhairt Faoi Léitheoireacht

This webinar is a collaboration between Kilkenny Education Centre, Cork Education Support Centre, West Cork Education Centre, Co. Wexford Education Centre and Waterford Teachers' Centre.

Díreoidh an seimineár gréasáin seo aird ar an snáithe de Churaclam Teanga na Bunscoile agus ar conas is féidir leat a thorthaí foghlama a ionchorprú i do phleanáil ranga. Fiosróidh Aislinn na bunchlocha riachtanacha chomh maith le neart smaointe a chur ar fáil do do sheomra ranga agus bealaí chun tacú le do dhaltaí agus iad ag forbairt a gcuid scileanna léitheoireachta as Gaeilge. Oiriúnach do mhúinteoirí ranganna sinsearacha. 

This webinar will draw attention to the léitheoireacht strand of the Primary Language Curriculum and how teachers can incorporate it’s learning outcomes into their classroom planning. Aislinn, the facilitator, will explore the necessary léitheoireacht foundations, along with providing plenty of ideas for léitheoireacht in the classroom, and ways to support students as they develop their reading skills as Gaeilge. Suitable for teachers of Senior Primary classes. 

IS MÚINTEOIR MÉ WEBINARS

Teachers must register individually for each webinar they wish to attend. There are four Is Múinteoir Mé webinars in total.

Course Properties

Course date 13-10-2021 7:00 pm
Course End Date 13-10-2021 8:00 pm
Capacity 500
Cut off date 13-10-2021 6:00 pm
Individual Price Free
Speaker Aislinn Nic Pháidín, Is Múinteoir Mé
Number Hours 1
Location Online (via Zoom)
Please LOGIN or REGISTER for this course

Eircode - R95 RH97

Newsletter

We will send you information about relevant CPD courses only. Your info is not shared with third parties.

056-7760200 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept of Education
ESCI
PDST
JCT
NIPT
HSA
NCSE