Search Courses

Login / Register

      Forgot Login?   Sign up  

Is Múinteoir Mé Webinar #1 - Pleanáil an Mhúinteora

Is Múinteoir Mé Webinar #1 -  Pleanáil an Mhúinteora

This webinar is a collaboration between Kilkenny Education Centre, Cork Education Support Centre, West Cork Education Centre, Co. Wexford Education Centre and Waterford Teachers' Centre.

Tacóidh an seimineár gréasáin seo le múinteoirí bunscoile lena bpleanáil don Ghaeilge. Fiosróidh Aislinn conas is féidir le struchtúrú seachtainiúil difríocht mhór a dhéanamh i do phleanáil, féach ar roinnt samplaí/teimpléid de phleanáil choicísiúil agus léireoidh sé freisin conas Curaclam Teanga na Bunscoile a úsáid chun riachtanais do dhaltaí a éascú. Beidh deis ann do Q&A ag an deireadh gach rud a phlé. Oiriúnach do mhúinteoirí de gach leibhéal ranga. 

This webinar will support Primary school teachers with their planning for Gaeilge. Aislinn, the facilitator, will explore how weekly structuring can make a big difference in your planning, look at some examples/templates of fortnightly planning and also demonstrate how to utilise the Primary Language Curriculum to facilitate the needs of students. There will be opportunity for Q&A at the end to discuss all things pleanáil Gaeilge. Suitable for teachers of all class levels. 

Is Múinteoir Mé Webinars

Teachers must register individually for each webinar they wish to attend. There are four Is Múinteoir Mé webinars in total.

Course Properties

Course date 15-09-2021 7:00 pm
Course End Date 15-09-2021 8:00 pm
Capacity 500
Cut off date 15-09-2021 6:00 pm
Individual Price Free
Speaker Aislinn Nic Pháidín, Is Múinteoir Mé
Number Hours 1
Location Online (via Zoom)
Please LOGIN or REGISTER for this course

Eircode - R95 RH97

Newsletter

We will send you information about relevant CPD courses only. Your info is not shared with third parties.

056-7760200 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept of Education
ESCI
PDST
JCT
NIPT
HSA
NCSE