Search Courses

Login / Register

      Forgot Login?   Sign up  

Dúlra Don Foghlaim agus Don Sláinte: Modh Scoil Foraoise Chun Litearthacht agus Mata a Mhúineadh

Dúlra Don Foghlaim agus Don Sláinte: Modh Scoil Foraoise Chun Litearthacht agus Mata a Mhúineadh

Cuirfidh an cúrsa seo muinteoirí ar an eolas i dtaobh an mhódhscoil foraoise agus modhanna eile a thugann tacaíocht don fhoghlaim amuigh faoin aer. Foghlaimeóidh rannphairtithe faoi na buanna sláinte atá ag gahbháil le am a chaitheamh amuigh faoin aer i measc an dúlra. Tabharfar blaiseadh de chleachtas aireachas sa dúlra agus cleachtais teiripe foraise, mar shample an “sit spot”, do na rannphairithe. Cuirfidh an cúrsa béim ar nósanna athbhreithnithe a thugann tacaíocht do fhoghlaim gníomhach na ndaltaí agus a thacóidh le Measúnú an fhoghlama féin, ag tabhairt cothéasc do súgradh scaoilte, modheolaíochtaí atá leagtha amach chun tacú le curraclam teacht chun cinn.Díreóidh an cúrsa ar dheiseanna sa churraclam do foghlaim teanga, uimhearacht agus STEM amuigh faoin aer. Tacóidh sé le cur chuige uile-scoil i dtaca le foghlaim amuigh faoin aer tré úsaid modh bunaithe ar shócmhainní.

Aidhmeanna foriomlána an chúrsa;

  • Foghlaim amuigh faoin aer agus caidreamh leis an ndúlra a chur chun chinn. Is áis foghlama saibhir é an dúlra agus nasc nádúrtha againn leis,
  • Cothaigh mothúchán sláinte agus dual sa tsaol, rudaí a eascraíonn nuair a aithníonn daoine gur cuid den saol nádúrtha sin,
  • Muinín, inspreagadh agus féin-tuiscint a chothú i leanaí,
  • Inspiráid, tacaiocht agus spreaghadh a thabhairt do fhiosracht nádúrtha agus do chumas foghlama leanaí,
  • Feabhas a chur ar chumas leanaí a gcuid féitheacha agus gaiscí a thabhairt faoi ndeara agus a cheilliúradh, maraon le féitheacha agus gaiscí na rannphairtithe eile,
  • Forbairt a dhéanamh ar chumas cumarsáide béil agus neamh-bhriathartha na leanaí,
  • Feabhas a chur ar éicí-litearthacht agus tuiscint ar na córais nádúrtha a chothaíonn an beatha,
  • Méadaigh a dtuiscint agus a ngaol le ríocht na nainmhithe, tír-dhreach, plandaí áitiúla, agus a ndúthaigh féin, agus
  • Foghlaimeóidh rannphairtithe conas acmhainí teagaisc a ullmhú agus a chur i láthair modhanna úsáideacha teagaisc chun na hábhair ón gcúrsa a mhúineadh amach anseo na daltaí a stiúiriú le linn na seissiún teagaisc.

Maura Brennan and Darach Ó Murchú

Maura Brennan is a Forest School facilitator at Slí na Coille, Kilkenny Forest School, and founder of The Acorn Project, a Community Seedsaving and Forest School programme for Primary schools. Darach Ó Murchú works in environmental, outdoor and nature education as a teacher of wild food foraging courses (specialising in seaweed), is a leader of nature walks, a Leave No Trace Outdoor Ethics trainer and a facilitator of Wildcraft and Forest School programmes.

Course Properties

Course date 16-08-2021 9:30 am
Course End Date 20-08-2021 2:00 pm
Registration Start Date 20-05-2021 4:00 pm
Capacity 15
Cut off date 13-08-2021 12:00 pm
Individual Price €50.00
Speaker Darach Ó Murchú and Maura Brennan, Éascaitheoirí Scoile Foraoise
Number Hours 20
Location Jenkinstown Wood, Co. Kilkenny
Please LOGIN or REGISTER for this course

Eircode - R95 RH97

Newsletter

We will send you information about relevant CPD courses only. Your info is not shared with third parties.

056-7760200 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept of Education
ESCI
PDST
JCT
NIPT
HSA
NCSE